Pengar över på kontot – Dags att investera!

Pengar över på kontot – Dags att investera!

Många affärsmän och entreprenörer drömmer om att hitta det perfekta att investera i som ger bra avkastning. Det görs inte i en handvändning, man behöver givetvis redan gått igenom blod svett och tårar och lärt sig allt vad ihärdighet heter innan man kan slappna av och pengarna rullar in som de ska! Vi på redaktionen har satt oss in i en liten del av vad denna spännande djungel har att erbjuda!

Att lägga in pengar i ett projekt man tror på kan vara nervöst då entusiasmen kan ibland ta överhand, då är det bra att gå några steg bakåt för att gå igenom alla scenarier med allt vad det innebär så man inte gör något förhastat. Vi har denna gång skannat av marknaden med olika företag som skulle kunna vara till hjälp, både med att hitta lämpliga projekt men även förklara risker kontra fördelar etc.

CBC investment group är en av många aktörer med koll på läget. De fungerar lite som en portal för investerare, man signar upp sig på siten mot att man får lite av ett nät av lämpliga projekt att spana in för eventuella framtida investeringar. De fungerar även som en hjälp för dig med en briljant idé men oförmögen att genomföra den utan investerare, så här finns de rätta aktörer för att få snurr på verksamheten.   En kort förklaring av vad de gör med deras egna ord står stort på deras hemsida med inledningen:

Vi följer, analyserar, utvärderar och investerar i de hetaste globala private equity-trenderna. Vårt huvudsakliga fokus ligger mot den nordiska marknaden. Flertalet av våra investeringar görs i saminvesteringar med investmentbanker och andra private equity-aktörer. Med över 150.000 följare är vi i dag Nordens största kvalificerade digitala plattform för den här formen av kapitalplaceringar.

Som sagt, det finns mycket att lära men denna gång har vi försökt att förstå fördelar kontra risker vad gäller att investera i onoterade aktier.

“Det finns i Sverige mer än 450 000 st aktiebolag. Av dessa är cirka 0,1 % noterad på en börs. För att ett bolag skall kunna noteras så måste bolaget bli publikt vilket då krävs att bolaget har ett aktiekapital om minst 500 000 kr samt att det regleras i bolagsordningen att det rör sig om ett publikt bolag. Efter detta kan bolaget ansöka om att bli noterad på någon börs eller marknadsplats. Handlar man med onoterade aktier ska man se till att få bekräftelse på registreringen av aktierna man köpt (exempelvis genom utdrag ur aktieboken) samt vara noga med att spara sin avräkningsnota.

Onoterade aktier har ofta en högre risk men större potential

Att investera i onoterade bolag är för många spännande och det finns många faktorer som skiljer sig från att investera i noterade bolag. Den största nackdelen i att investera i onoterade bolag kontra noterade är att det kan vara mycket svårt att avyttra sina aktier. Vidare kan informationsgivningen från onoterade bolag vara bristfällig. Investeringar i onoterade aktier är oftast ett större chanstagande då bolagen ofta är unga och man vet inte riktigt hur bolagens vinstintjäningsförmåga kommer bli samt om bolaget kommer att behöva mer kapital genom emissioner. Å andra sidan så är oftast potentialen i onoterade aktier mycket större samt spänningen att följa ett bolag utvecklas på nära håll stor. Observera att onoterade aktier beskattas annorlunda än noterade aktier och det är viktigt att vara medveten om dessa regler som kan variera beroende ägarbild och din roll i bolaget.”

Källa  “onoterade aktier”: Eaktiebok.se

Så gillar man lite spänning i vardagen, har lite pengar över att satsa och gillar att gambla, så kan detta vara ett sätt in på marknaden med din nya titel som investerare!


Comments are closed.